Περιβάλλον

περιβάλλονΌραμα της εταιρίας είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη με σεβασμό στο περιβάλλον. Η THIRAL έχει ενσωματώσει ορισμένες πρακτικές στην εφοδιαστική της αλυσίδας που την καθιστούν πιο αποτελεσματική ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση. Σε αυτό βοηθάει το σύστημα ποιότητας της, που βασίζεται στο ISO 9001/2000.

Όσον αφορά τα προϊόντα, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της THIRAL προσπαθεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον χωρίς να μειώνεται η ποιότητα τους. Συγκεκριμένα, για τη χημική προετοιμασία της βαφής χρησιμοποιούνται υλικά χωρίς χρώμιο, ώστε να μειώνονται οι επιβλαβείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο ρύποι. Οι επενδύσεις, αλλά και οι συνεχείς έλεγχοι καθιστούν το βαφείο της THIRAL ως ένα από τα «πράσινα» βαφεία της χώρας. Κατά την παραγωγή, επίσης, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα που εξοικονομούν ενέργεια, πετυχαίνοντας παράλληλα και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Περιβαλλοντικά αποδοτικές πρακτικές εφαρμόζονται, επίσης, κατά την επιλογή του στόλου μηχανημάτων και εξοπλισμού. Πρόσφατα έχει γίνει αντικατάσταση τμήματος των φορτηγών με νέα υβριδικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρες που ελαχιστοποιούν τους επικίνδυνους ρύπους. Επίσης, οι περισσότεροι προμηθευτές της THIRAL έχουν την έδρα τους στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς προϊόντων και οι σχετικοί με αυτήν τη δραστηριότητα ρύποι να περιορίζονται σημαντικά.

Όσον αφορά την αποθήκευση, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τα προϊόντα που παράγει η εταιρία. Επομένως, η φύση των προϊόντων δεν απαιτεί την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ενέργειας κατά το στάδιο της αποθήκευσης. Επιπλέον, δεν διατηρούνται μεγάλα αποθέματα, καθώς το παραγόμενο προϊόν δημιουργείται κατά παραγγελία και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη ως προς τις διαστάσεις, την ποιότητα, το χρώμα, κ.α.. Η τακτική αυτή ελαχιστοποιεί, επίσης, τις επιστροφές προϊόντων, άρα και το κόστος που σχετίζεται με αυτές.

Μεγάλη σημασία δίνει η εταιρία στη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα υπολείμματα αλουμινίου που περισσεύουν κατά την παραγωγή προϊόντων δίνονται για ανακύκλωση με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. Έτσι, επιτυγχάνεται οικονομικό κέρδος, αλλά και πιο αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση.