Καινοτομίες

Μηχανισμός ελεγχόμενης επαναφοράς

  • Ο μηχανισμός ελεγχόμενης επαναφοράς της σίτας είναι μια καινοτομία (Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) από την THIRAL.
  • Ο μηχανισμός αναγκάζει την σίτα να μαζεύεται αργά και ήρεμα στον άξονα της.
  • Με τον μηχανισμό αυτό προστατεύεται από τραυματισμούς ο χρήστης της σίτας και ειδικά τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Επίσης προστατεύεται η ίδια η σίτα από φθορές και σχισίματα που δημιουργούνται από το απότομο μάζεμα.
  • Τοποθετείται μέσα στον άξονα της σίτας THIRAL και στερεώνεται στο δεξί καπάκι της σίτας με βίδα.
  • Δεν χρειάζεται ρύθμιση ή συντήρηση.


Τρόπος κουμπώματος του τζαμιού        

         

Έξυπνος τρόπος κουμπώματος του τζαμιού που επιτρέπει:

  • Εύκολη τοποθέτησή.
  • Μεγάλη στεγανότητα.
  • Υψηλή ηχομόνωση.
  • Γρήγορη αντικατάσταση.