Новаторства

Механизъм за контролирано обратно връщане

  • Механизмът за контролирано обратно връщане на мрежата е удостоверено новаторство (европейска диплома за изобретение) на THIRAL. 
  • Механизмът принуждава събирането на мрежата около нейната ос да става  бавно и плавно.
  • Този механизъм предпазва от наранявания ползващия мрежата и особено децата и възрастните. Предпазва също и самата мрежа от изтъркване и скъсване, които се получават при внезапно събиране.
  • Поставя се около оста на мрежатa THIRAL и се стабилизира върху десния капак на мрежата чрез завинтване.
  • Не е нужна регулация и поддръжка.

Начин на закопчаване на стъклото       

         

Особен начин на закопчаване на стъклото, който позволява:  

  • Лесно монтиране
  • Голяма херметичност  
  • Висока звукоизолация
  • Бърза подмяна