Cистемата за качество ISO 9001/2000

Философията на нашата компания е ориентирана на принципите на Тотално управление на качеството и има като самоцел да предлага най-качествените продукти на партньорите си. С абсолютно уважение към изискванията на клиентите ни, работейки по стриктни спецификации за изработката на продуктите, базирайки се на прогресивното технологическо оборудване и позовавайки се на стандартния производствен процес по световните стандарти ISO 9001,2008, предлагаме най-добрите продукти с най-бързо обслужване. 

Стремеж и цел на THIRAL

  • Усилените опити за предотвратяване на неточностите в предлаганото качество и в сферата на услугите, както и намаляването на неточностите ще доведе и до намаляването на работните разходи. 
  • Изискваме от всички служители да работят с отговорност и професионализъм, всеки в неговия участък за постигане на целите, поставени от фирмата.

Нашите цели са:

  • Производство на продукти и услуги, които съчетават изобретателност, новаторство и гъвкавост. 
  • Опознаване на съществените ценностти за клиента  и прилагането им в изискванията за качество. 
  • Оптимална експлоатация на техническото оборудване и трудовия персонал, който е специализиран , но и постоянно обновява и развива знанията си за спестяване на срока за обработка във всички стадии.
  • Участието на персонала във важни решения на управлението и внушението за гордост,породено за фирмата , в която работят с признание за техните усилия.