ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ИНОВАЦИИ
В основата на философията на Thiral са неуморните изследвания с цел въвеждане в употреба на нови и значително подобрени продукти от алуминий. Нашата цел е да използваме съвременни технологични средства и да следваме най-строгите стандарти за безопасност, за да създаваме иновативни приложения, както за улесняване на потребителите, така и за осигуряване на безопасността и по-добрата работа на нашите продукти. В тази област предлагаме на нашите клиенти две сертифицирани паневропейски иновации: механизмът за контролирано навиване на мрежа против насекоми и интелигентната система за монтаж и закопчаване на стъклопакети.

Механизмът за контролирано навиване на мрежи против насекоми

  • Удостоверено новаторство (европейска диплома за изобретение) на THIRAL.
  • Механизмът способства бавното и плавно събиране на мрежата около нейната носеща ос.
  • Този механизъм предпазва от нараняване потребителите. Той прави ролетните мрежите против насекоми безопасни за децата и възрастните хора. Предпазва също и самата мрежа от изтъркване и скъсване, които се получават при рязко навиване.
  • Вкарва се в оста на мрежатa THIRAL и се фиксира с винт върху десния капак на системата.
  • Не е нужна регулация и поддръжка.
Интелигентен начин за закопчаване на стъклопакети

Интелигентен начин за закопчаване на стъклопакети върху пресованите панели на THIRAL, който позволява:

  • Лесен монтаж.
  • Отлична херметичност.
  • Висока шумоизолация.
  • Бърза подмяна.


Нашата компания продължава да се ангажира с внедряване на иновации, но ние винаги оставаме в близост до потребителя, непрекъснато се вслушваме в неговите на нужди и желания. Всяко ново предизвикателство е повод за създаване на иновативни решения и приложения.