ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
Smart 22 Вертикална
Мрежата smart 22 е вертикална плисирана мрежа против насекоми, която се движи по вертикална ос и се управлява ръчно т.е. без помощта на пружина. Нейното предимство се състои в това, че мрежата може да бъде спряна на желаното от вас ниво. На ваше разположение е модел със специална дръжка за лесно отваряне и затваряне на мрежата. Използва се само за прозорци.
Техническа характеристика:
Максимална височина 1,80 м
Черна или сива плисирана мрежа
Готова с точни размери
РАЗМЕРИ
отвор
1800мм
Max височина
1800мм