ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
FLAT
Подходящ избор за балконските ви врати Не е нужен долен водач, тъй като мрежата е снабдена с пластмасова гъсенична верига. Плоската мрежа дава по-добра видимост, в сравнение с други системи плисе.
Техническа характеристика:
Право платно
Поради липса на долен водач, този тип мрежи е идеален за хора с увреждания.
Специални пластмасови крепежни елементи (клипове) правят монтажа и демонтажа на мрежата изключително лесен. Тя бързо се сваля за почистване или за съхранение при промяна на сезона.
Еднослойна или двуслойна и покрива отвор до 3,2 м. (Максимална широчина на еднослойна мрежа – 1,6 м)
РАЗМЕРИ
Max еднослойна
1500мм
ОБЩО
3000
Max височина
3000мм