ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
CLASSIC PANELS
Thiral’s Classic aluminum panels, as if from another era, emit the timeless style of classic design, elegantly fitting into homes whose aesthetic is more along the lines of traditional style. Channelling other eras, Thiral's Classic panels embody an elegant aesthetic and inspire excellent arrangements with classic urban style that will make your mind wander to times when our house doors were always open.
Their subtle embellishment, aura of prestige and austere style compose a final result, which artfully suits both wood and stone architectural components. With its Classic line of aluminum panels, Thiral wishes to recreate a classic noble style and pair it with modern certifications of functionality, as well as high endurance, insulation, and security.

Thiral’s certified production procedures, along with its experience of many years, its modern equipment, and its people's personal aesthetic, offer a final product of unique style and excellent functionality that meets the market’s highest standards.
QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION
ISO 9001:2008
INSULATION CERTIFICATION BY
THE ROSENHEIM INSTITUTE
IDEAL USE
For homes whose architecture calls for the application of classic style throughout the entirety of its structural features, Thiral offers the Classic line of aluminum panels, that will perfectly harmonize your front door with your house aesthetic. The end result shall be uniquely pleasurable visually, as well as in practical terms and functionality, while it can also be enhanced with insulation and security options.
DESIGNS
70+
GLASS PANELS
30+
COLOURS
600+
ACCESSORIES
40+
OUTSTANDING PERFORMANCE
Thiral's panels perfectly meet any need for insulation and security from external factors, exceeding their standards and performances. Thiral's panels are ideally combined with top-of-the-line door systems, thus increasing security, insulation and sealing features. All products are certified by internationally recognised bodies and institutes.
CERTIFICATIONS
Rosenheim
TÜV NORD
THERMAL INSULATION FACTOR
Up=1.4 W/(m2K)
CLASSIC STYLE
Κορυφαία αισθητική, η οποία αντανακλά τα χαρακτηριστικά μιας άλλης εποχής και δένει αρμονικά με την αρχιτεκτονική άποψη του κλασσικού στυλ. Συμπληρωματικά ως προς αυτό λειτουργεί και η τελειότητα στην απόδοση της ηλεκτροστατικής μεταλλικής βαφής, ή της εκδοχής απομίμησης ξύλου. Η προσθήκη μεταλλικών λεπτομερειών και ειδικών υαλοπινάκων, προσθέτει την τελική πινελιά, διαμορφώνοντας ένα αξεπέραστο κλασσικό αισθητικό σύνολο, έτοιμο να ενσωματωθεί αρμονικά με την αρχοντική αισθητική του χώρου.
As a manufacturer, Thiral guarantees products of high endurance and strict adherence to the highest quality assurance standards. Raw materials are processed appropriately, in order for the final product to acquire safety qualities and longevity. In compliance with the strictest specifications of ISO 9001/2000 Quality Systems, our end products meet all the required functionality and security standards, both in terms of use, quality and safety.
AVAILABLE ENHANCEMENT OPTIONS
ALUMINUM WITH XPS
ALUMINUM WITH SEA PLYWOOD
ALUMINUM WITH PVC