ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σύστημα Ποιότητας ISO 9001/2000

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι προσανατολισμένη στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και έχει ως αυτοσκοπό να προσφέρει τα ποιοτικότερα προϊόντα στους τελικούς καταναλωτές, καθώς και στους συνεργάτες της. Σεβόμενοι απόλυτα τις απαιτήσεις των πελατών μας, λειτουργώντας κάτω από αυστηρές προδιαγραφές για την κατασκευή των προϊόντων, βασιζόμενοι στον προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και στηριζόμενη σε ένα πρότυπο παραγωγικής διαδικασίας διεθνών προδιαγραφών (ISO 9001, 2008) προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα με πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση.

Σκοπός και Όραμα της THIRAL

Η ένταση των προσπαθειών για πρόληψη των αστοχιών στην προσφερόμενη ποιότητα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ελάττωση των αστοχιών θα αποτελέσει μέσο και για την ελάττωση του κόστους.

Η απαίτηση απ' όλους τους εργαζόμενους να εργάζονται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα συμβάλλοντας, ο καθένας μέσα στα όρια των ευθυνών του, στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Στοχεύουμε στην:

  • Παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που συνδυάζουν ευρηματικότητα, καινοτομία και ευελιξία.
  • Αναγνώριση των σημαντικών αξιών για τον πελάτη και την ενσωμάτωσή τους στην Πολιτική Ποιότητας.
  • Αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο είναι εξειδικευμένο αλλά και εκπαιδεύεται συνεχώς για μείωση του χρόνου αναμονής σε όλα τα τμήματα.
  • Συμμετοχή του προσωπικού μας σε σημαντικές αποφάσεις της διοίκησης και εμφύσηση σ' αυτό του αισθήματος της υπερηφάνειας για την επιχείρηση που εργάζονται, με παρακίνηση και αναγνώριση των προσπαθειών του.


Περιβάλλον

Όραμα της εταιρείας είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη με σεβασμό στο περιβάλλον. Η THIRAL έχει ενσωματώσει συγκεκριμένες πρακτικές στην εφοδιαστική της αλυσίδας, πρακτικές οι οποίες την καθιστούν πιο αποτελεσματική ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση. Σε αυτό συμβάλλει επικουρικά και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα το πρότυπο ISO 9001/2000.

Όσον αφορά τα προϊόντα, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της THIRAL ασχολείται επισταμένως με τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών τους, ώστε να καθίστανται πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα και η αντοχή τους στον χρόνο και τη χρήση. Συγκεκριμένα, για τη χημική προετοιμασία της βαφής χρησιμοποιούνται υλικά χωρίς χρώμιο, ώστε να μειώνονται οι επιβλαβείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο ρύποι. Οι επενδύσεις, αλλά και οι συνεχείς έλεγχοι καθιστούν το βαφείο της THIRAL ως ένα από τα «πράσινα» βαφεία της χώρας. Κατά την παραγωγή, επίσης, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα που εξοικονομούν ενέργεια, πετυχαίνοντας παράλληλα και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Περιβαλλοντικά αποδοτικά κριτίρια εφαρμόζονται συνολικά και κατά την επιλογή του στόλου, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της εταιρείας. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η πρόσφατη αντικατάσταση τμήματος των φορτηγών με νέα υβριδικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρες που ελαχιστοποιούν τους επικίνδυνους ρύπους. Επίσης, οι περισσότεροι προμηθευτές της THIRAL έχουν την έδρα τους στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς προϊόντων και οι σχετικοί με αυτή τη δραστηριότητα ρύποι να περιορίζονται σημαντικά.

Όσον αφορά την αποθήκευση, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία. Επομένως, η φύση των προϊόντων δεν απαιτεί την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ενέργειας κατά το στάδιο αυτό. Επιπλέον, δεν διατηρούνται μεγάλα αποθέματα, καθώς το παραγόμενο προϊόν δημιουργείται κατά παραγγελία και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη ως προς τις διαστάσεις, την ποιότητα, το χρώμα, κ.ά.. Η τακτική αυτή ελαχιστοποιεί, επίσης, τις επιστροφές προϊόντων, άρα και το κόστος που σχετίζεται με αυτές.

Μεγάλη σημασία δίνει η εταιρεία στη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα υπολείμματα αλουμινίου, που περισσεύουν κατά την παραγωγή προϊόντων, δίνονται για ανακύκλωση, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. Έτσι, επιτυγχάνεται οικονομικό κέρδος, αλλά και πιο αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση.
ΣΧΕΔΙΑ
600+
ΤΖΑΜΙΑ
30+
ΧΡΩΜΑΤΑ
500+
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
40+