ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Ζ

Η ανοιγόμενη σίτα είναι η ιδανική επιλογή για πόρτες. Η σειρά Ζ αποτελείται από τέσσερα μοντέλα τα οποία τα χαρακτηρίζει η στιβαρότητα και η πολύ καλή λειτουργία τους. Στην σειρά Ζ χρησιμοποιούνται χυτές γωνίες για την κατασκευή της σίτας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μαγνήτη

Ελατήριο επαναφοράς

Ενισχυμένα σωληνωτά προφίλ και μεταλλικές γωνίες σύνδεση

Σύρτες στο μπινί για δίφυλλη πόρτα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:

Ζ1 (βασικός εξοπλισμός)

Ζ2 Με φαρδύ ταμπλά ή πηχάκια

Ζ3 με φαρδύ ταμπλά και πηχάκια

Ζ4 με πρεσσαριστό ταμπλά ύψους 35cm και πηχάκια

ΣΗΤΕΣ CLASSIC