ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σύστημα Ποιότητας ISO 9001/2000

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι προσανατολισμένη στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και έχει ως αυτοσκοπό να προσφέρει τα ποιοτικότερα προϊόντα στους τελικούς καταναλωτές, καθώς και στους συνεργάτες της. Σεβόμενοι απόλυτα τις απαιτήσεις των πελατών μας, λειτουργώντας κάτω από αυστηρές προδιαγραφές για την κατασκευή των προϊόντων, βασιζόμενοι στον προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και στηριζόμενη σε ένα πρότυπο παραγωγικής διαδικασίας διεθνών προδιαγραφών (ISO 9001, 2008) προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα με πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση.

Σκοπός και Όραμα της THIRAL

Η ένταση των προσπαθειών για πρόληψη των αστοχιών στην προσφερόμενη ποιότητα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ελάττωση των αστοχιών θα αποτελέσει μέσο και για την ελάττωση του κόστους.

Η απαίτηση απ’ όλους τους εργαζόμενους να εργάζονται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα συμβάλλοντας, ο καθένας μέσα στα όρια των ευθυνών του, στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Στοχεύουμε στην:

  • Παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που συνδυάζουν ευρηματικότητα, καινοτομία και ευελιξία.
  • Αναγνώριση των σημαντικών αξιών για τον πελάτη και την ενσωμάτωσή τους στην Πολιτική Ποιότητας.
  • Αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο είναι εξειδικευμένο αλλά και εκπαιδεύεται συνεχώς για μείωση του χρόνου αναμονής σε όλα τα τμήματα.
  • Συμμετοχή του προσωπικού μας σε σημαντικές αποφάσεις της διοίκησης και εμφύσηση σ’ αυτό του αισθήματος της υπερηφάνειας για την επιχείρηση που εργάζονται, με παρακίνηση και αναγνώριση των προσπαθειών του.

ΣΧΕΔΙΑ

600+

ΧΡΩΜΑΤΑ

500+

ΤΖΑΜΙΑ

30+

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

30+

Mini-logos-iso