ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Όραμα της εταιρείας είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη με σεβασμό στο περιβάλλον. Η THIRAL έχει ενσωματώσει συγκεκριμένες πρακτικές στην εφοδιαστική της αλυσίδας, πρακτικές οι οποίες την καθιστούν πιο αποτελεσματική ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση. Σε αυτό συμβάλλει επικουρικά και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα το πρότυπο ISO 9001/2000.

Όσον αφορά τα προϊόντα, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της THIRAL ασχολείται επισταμένως με τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών τους, ώστε να καθίστανται πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα και η αντοχή τους στον χρόνο και τη χρήση. Συγκεκριμένα, για τη χημική προετοιμασία της βαφής χρησιμοποιούνται υλικά χωρίς χρώμιο, ώστε να μειώνονται οι επιβλαβείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο ρύποι. Οι επενδύσεις, αλλά και οι συνεχείς έλεγχοι καθιστούν το βαφείο της THIRAL ως ένα από τα «πράσινα» βαφεία της χώρας. Κατά την παραγωγή, επίσης, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα που εξοικονομούν ενέργεια, πετυχαίνοντας παράλληλα και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Περιβαλλοντικά αποδοτικά κριτίρια εφαρμόζονται συνολικά και κατά την επιλογή του στόλου, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της εταιρείας. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η πρόσφατη αντικατάσταση τμήματος των φορτηγών με νέα υβριδικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρες που ελαχιστοποιούν τους επικίνδυνους ρύπους. Επίσης, οι περισσότεροι προμηθευτές της THIRAL έχουν την έδρα τους στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς προϊόντων και οι σχετικοί με αυτή τη δραστηριότητα ρύποι να περιορίζονται σημαντικά.

Όσον αφορά την αποθήκευση, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία. Επομένως, η φύση των προϊόντων δεν απαιτεί την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ενέργειας κατά το στάδιο αυτό. Επιπλέον, δεν διατηρούνται μεγάλα αποθέματα, καθώς το παραγόμενο προϊόν δημιουργείται κατά παραγγελία και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη ως προς τις διαστάσεις, την ποιότητα, το χρώμα, κ.ά.. Η τακτική αυτή ελαχιστοποιεί, επίσης, τις επιστροφές προϊόντων, άρα και το κόστος που σχετίζεται με αυτές.

Μεγάλη σημασία δίνει η εταιρεία στη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα υπολείμματα αλουμινίου, που περισσεύουν κατά την παραγωγή προϊόντων, δίνονται για ανακύκλωση, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. Έτσι, επιτυγχάνεται οικονομικό κέρδος, αλλά και πιο αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση.

ΣΧΕΔΙΑ

600+

ΧΡΩΜΑΤΑ

500+

ΤΖΑΜΙΑ

30+

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

30+