ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Ζ
Η ανοιγόμενη σίτα είναι η ιδανική επιλογή για πόρτες. Η σειρά Ζ αποτελείται από τέσσερα μοντέλα τα οποία τα χαρακτηρίζει η στιβαρότητα και η πολύ καλή λειτουργία τους. Στην σειρά Ζ χρησιμοποιούνται χυτές γωνίες για την κατασκευή της σίτας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μαγνήτη
Ελατήριο επαναφοράς
Ενισχυμένα σωληνωτά προφίλ και μεταλλικές γωνίες σύνδεσης
Σύρτες στο μπινί για δίφυλλη πόρτα
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
Ζ1 (βασικός εξοπλισμός)
Ζ2 Με φαρδύ ταμπλά ή πηχάκια
Ζ3 με φαρδύ ταμπλά και πηχάκια
Ζ4 με πρεσσαριστό ταμπλά ύψους 35cm και πηχάκια